05-530 Góra Kalwaria, ul. Por. Jana Białka 4
Telefon 22 727-35-33

Witamy na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii znajdującego się przy ulicy por. Jana Białka 4.

Możecie tu Państwo sprawdzić harmonogram przyjęć lekarzy internistów i pediatrów pracujących w SPZOZ, a także poradni stomatologicznej, ginekologicznej, pracowni USG oraz laboratorium i gabinetu fizykoterapii.

Uwaga! Ważna informacja dla pacjentów.

W związku z prowadzonymi prze NFZ zmianami funkcjonowania nocnej opieki zdrowotnej informujemy, że z dniem 1 lipca 2011 miejscem udzielania świadczeń Nocnej Pomocy Zdrowotnej (stacjonarnej i wyjazdowej) jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Piaseczno ul. Pomorska 1; tel. 22 536 97 76


Komunikaty

 • 2014.09.16
  Ogłoszenie

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii zwraca się z zapytaniem o cenę na dostawy oleju opałowego na potrzeby Przychodni w Sobikowie.

  Oferty z dopiskiem:
  Dostawa oleju nr sprawy: SPZOZ/ZP/01/2014
  prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres zozgk@poczta.onet.pl lub w formie papierowej
  SPZOZ w Górze Kalwarii ul. por. Jana Białka 4 do dnia 22.09.2014r.do godz. 16.00

  Szczegóły w linku poniżej:
  Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy, Umowa na dostawę oleju • 2014.09.29

  Informujemy, że w dniu 14.11.2014r. odbędzie się w naszej Przychodni bezpłatne badanie słuchu. Zapisy w rejestracji

 • 2014.09.12

  Informujemy, że Pacjenci od 65-go roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się w naszej Przychodni przeciwko grypie.

  Szczepionki finansuje Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

 • 2014.09.12

  Informujemy, że z dniem 1 października br. zgodnie z przepisami prawa przepisanie leków stale przyjmowanych będzie się odbywać wyłącznie w obecności Pacjenta w specjalnie wyznaczonych godzinach. Szczegółowe informacje u pracowników rejestracji.

 • 2014.09.15

  Informujemy, że w dniu 1.09.2014r. nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika naszej Przychodni. Od tej chwili funkcję tę pełni Pani Dr Anna Cebulska.

 • 2014.09.09

  Informujemy, że w dniu 30.09.2014r. przyjmował będzie w naszej Przychodni urolog. Zapisy w rejestracji.

 • 2014.07.16

  Ogłoszenie
  Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii.

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 rekou o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518) informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Samodzielnego Publicznego Zakłdu Opieki Zdrowotnej w Górze Kalwarii, ul. por. Jana Białka 4, na stronie internetowej SPZOZ www.spzoz.gorakalwaria.pl i BIP Góra Kalwaria www.bipgorakalwaria.pl oraz w prasie lokalnej wywieszone zostanie ogłoszneie dotyczące wynajmu lokalu w stanie deweloperskim położonego w SPZOZ Filia Sobików 14.
  • Lokal o powierzchni 50m2 znajdujący się w SPZOZ Filia Sobików 14 przeznaczony na działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem działalności paramedycznej, fizjoterapetycznej, rehabiltacyjnej i innych medycznych. Proponowany czysz za najem lokalu 25 złotych za 1 m2.
  • Wynajmujący na własny koszt i we własnym zakresie wykończy pomieszczenia i dostosuje do obowiązujących przepisów. Koszty wykończenia zostaną rozliczone z należnym czynszem.

  Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia można uzyskać pod nr. telefonu 515 237 893.

  Dyrektor SP ZOZ
  Marek Kowalczyk • 2013.11.27

  Informujemy, że wznowiła działalność Pracownia Spirometrii w naszej Przychodni. Badania wykonywane są w każdą środę w godz. 14.15-15.00 przez P. dr Cebulską. Wymagane jest skierowanie od naszych lekarzy, temin do ustalenia w rejestracji. Zapraszamy Pacjentów z podejrzeniem lub już rozpoznanymi schorzeniami układu oddechowego.

 • 2013.01.29

  Osoby zgałaszające się na wizytę lekarską z dziećmi nie będące ich opiekunami prawnymi są zobowiązane dostarczyć oświadczenie upoważniające ich do opieki nad dzieckiem podczas wizyty w przychodni.


  Oświadczenie prosimy pobrać i po wypełnieniu złożyć w rejestracji.

Lek-Med.pl 2011 © | start | o nas | zakres usług | certyfikaty | galeria zdjęć | kontakt | polityka prywatności